Tiráž

TrailCenter Rabenberg je provozován Sportovním parkem Rabenberg e.V.
Sportovní park Rabenberg e.V. je zanesen u obvodního soudu Aue jako registrované sdružení.
Je zastoupen předsedou a ředitelem.

Předseda zřizovatelského sdružení: Herr Reinhard Scholz
Ředitel: Herr Andreas Decker

 

Adresa
TrailCenter Rabenberg
c/o Sportpark Rabenberg e.V.
08359 Breitenbrunn
Telefon: 037756/1710
Fax: 037756/171555
E-Mail: info@trailcenter-rabenberg.de
Homepage: wwwtrailcenter-rabenberg.de
Vereinsregister des Amtsgerichtes Aue Nr. VR S 179
Steuernummer: 11218 143 04539 57
 
Plánování a obchodní právo
Bike Projects GmbH
Höhenstr. 88
40227 Düsseldorf
Telefon: 0211/7886510

 
Koncepce webové stránky

ATMO Designstudio
Borsbergstraße 14
01309 Dresden
Fon +49 351.309000-11

 
Realizace webové stránky

Haus E
Brückenstraße 13
09111 Chemnitz
Telefon: 0371 / 909850
Homepage: www.haus-e.de

 
Provozovatel

TrailCenter Rabenberg
c/o Sportpark Rabenberg e.V.
Marketingabteilung
08359 Breitenbrunn
Telefon: 037756/1710
Fax: 037756/171555
Homepage: wwwtrailcenter-rabenberg.de

 

Prekluze z ručení

TrailCenter Rabenberg je jako nabízející obsahy dle §6, odst. 1 mediálních služeb – státní dohody, zodpovědný podle všeobecného práva za „vlastní obsahy“, které dává k využití. Od vlastních obsahů jsou příčné odkazy k rozlišení připravených obsahů jiných nabízejících. Těmito příčnými odkazy drží TrailCenter Rabenberg v této míře „cizí obsahy“ k užívání, které jsou tímto způsoben označeny (link). Pro tyto cizí obsahy je odpovědný jen tehdy, pokud má z nich (tzn. také protiprávní a trestné obsahy) pozitivní znalosti a je mu technicky možné a přijatelné jejich použití zabránit (§ 6, odst. 2 mediálních služeb – státní dohody). U „odkazů“ se jedná ovšem vždy o „pulzující“ (dynamické) odkazy. TrailCenter Rabenberg provedl při prvním připojení kontrolu o cizím obsahu, zda jím nebyly vyvolány možné občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti. Není ale povinnen, aby obsahy, na které ve své nabídce poukazuje, stále kontroloval na případné změny, které by zasahovaly do jeho odpovědnosti. Teprve tehdy, kdyby zjistil nebo byl jinými upozorněn, že konkrétní nabídka, ke které dal k dispozici odkaz, vyvolává občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnost, bude tento odkaz v nabídce odstraněn, pokud je to technicky možné a únosné. Technické možnosti a únosnost nebude tímto ovlivněna, když i po přerušení přístupu z domácích stránek TrailCentera Rabenberg bude z jiných servů na protiprávní a trestné nabídky přistoupeno.

 

Autorské právo

Všechny obsahy zveřejněné v internetové nabídce TrailCentera Rabenberg (layout, texty, obrázky, grafiky, atd.) podléhají autorskému právu. Při každém použití, které není povoleno zákonem o autorském právu, je potřeba předešlého výslovného souhlasu. Toto platí zvláště pro rozmnožování, přepracovní, překládání, ukládání, zpracování, popř. kopírování obsahů z databanky nebo z jiných elektronických medií a systému. Fotokopie a stažení z webových sránek pro soukromé, vědecké a nekomerční účely mohou být vytvořeny. Výslovně dovolujeme a vítáme citaci našich dokumentů a webových stránek, stejně tak jako vsazení odkazů na naší webovou stránku. Všechny v internetové nabídce uvedené a prostřednictvím třetího ochranné známky, podléhají neomezeně ustanovení vždy platným označením a vlastnictví aktuálnímu majiteli. Na základě pouhého jmenování se z toho nevyvozuje, že obchodní značka není třetím chráněna.

Použitý mapový materiál je chráněm autorským právem, © absolut GPS 2012

geodata © OpenStreetMap a spolupracující (www.openstreetmap.org) CC BY-SA (www.creativecommons.org).