Ochrana dat

Ve spojení s Vaším přístupem na internetovou nabídku TrailCentera Rabenberg, budou na našich servech přechodně uloženy údaje pro potřeby ochrany dat, které umožní třeba identifikaci. Mohou to být:

 • Název vyvolaného souboru
 • Datum a čas otevření
 • Hlášení, zda bylo vyvolání úspěšné
 • Použitý browser
 • Použitý operační systém

Při použití nabízených mailových odkazů a mailových formulářů budou Vámi uvedená data dále předána na příjemce mailu. V záznamových souborech mohou být k zajištění operačního systému, stejně jako pro záruku bezpečnosti, uložena data spojení do paměti.

Vyhodnocení těchto dat se neprovádí. Výjimky tvoří:

 • Vyhodnocení při předložení podezření z trestného činu
 • Vyhodnocení při předložení oprávněného podezření ze zneužívání
 • V anonymní formě pro:  
   • Statistické účely
   • K optimalizaci internetové nabídky
   • Pro účely výzkumu

Upozorňujeme Vás na to, že přenos dat, zvláště přes e-mail v internetu, je v současné době velmi nejistý. Není vyloučeno, že sdělená data mohu být neoprávněně použita a event. dokonce i zfalšována.